Zmysły

W każdym momencie życia   odbieramy  niezliczoną liczbę doznań  zmysłowych. Pochodzą one nie tylko z oczu i uszu, ale także ze skóry (czyli zmysłu dotyku),  czucia głębokiego  (tzw. propriocepcji),  układu  przedsionkowego oraz węchu i smaku. Zmysły  dostarczają do centralnego układu nerwowego  informacji o otaczającym świecie i o stanie fizycznym  naszego ciała.  Mózg  porządkuje, sortuje  i interpretuje te dane  tak, abyśmy mogli  sprawnie  i efektywnie  funkcjonować  na co dzień. 

Jeśli  procesy te  nie przebiegają  właściwie   mamy do czynienia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.  Dziecko z tego rodzaju dysfunkcjami  nie rozwija się  harmonijnie.  Wówczas  pojawiają się  problemy  motoryczne,   w komunikacji słowno-językowej,   uczeniu się,   zachowaniu  i kontaktach społecznych.

Wszystkie treści stanowiące zawartość serwisu www.aktywnezmysly.pl są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek ich wykorzystanie - kopiowanie, reprodukowanie, bez pisemnej zgody właścicieli stanowi naruszenie prawa.