Aktywne zmysły

AKTYWNE ZMYSŁY – ponad 300 ćwiczeń, ponad 50 pomocy terapeutycznych, wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku przedszkolnym……


AKTYWNE ZMYSŁY to autorski  projekt wspomagania rozwoju psychomotorycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Projekt uzupełnia zestaw pomocy terapeutycznych. Program jest przeznaczony  do stymulacji procesów  sensomotorycznych i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Dobór pomocy i   proponowane  w oparciu o nie ćwiczenia i zabawy zostały opracowane z myślą o dzieciach:

  • z  opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym
  • z niepełnosprawnością umysłową
  • ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i autyzmem
  • z zaburzeniami genetycznie uwarunkowanymi
  • z deficytami  i dysharmoniami  rozwojowymi
  • nadruchliwych i z zaburzeniami w koncentracji uwagi wzrokowo/słuchowo/ruchowej
  • z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami w komunikacji słowno-językowej

Seria limitowana!