O autorkach

Bożenna Odowska - Szlachcic -  oligofrenopedagog, logopeda, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych, redaktor naczelna Kwartalnika PSTIS  Integracja Sensoryczna w latach 2015-2016; autorka książek i  publikacji z zakresu integracji sensorycznej, min. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy, Zeszyt 1 i  Zeszyt 2 Stymulacja układów sensorycznych, Harmonia oraz  książki Wzrok i Słuch, zmysły wiodące w uczeniu się B. Odowska-Szlachcic,  B. Mierzejewska, Harmonia Universalis.   

Opracowała   koncepcję  merytoryczną  zestawu pomocy  AKTYWNE  ZMYSŁY  oraz   Kapelusika Sensomotorycznego,   autorka  Podręcznika z ćwiczeniami do  zestawu  pomocy  AKTYWNE  ZMYSŁY.

Uwaga: W listopadzie 2018 nakładem Wydawnictwa HARMONIA, ukazała się nowa książka Bożenny Odowskiej - Szlachcic pt. "INTEGRACJA SENSORYCZNA W AUTYZMIE".


Agnieszka Piech  -  projektantka, absolwentka  UMCS w Lublinie  Wydziału Wychowania Artystycznego  oraz  Wydziału Wzornictwa  Przemysłowego PJWSK w Łodzi;  zaprojektowała   min. wielofunkcyjny  stolik Happy Team dla  młodszych dzieci,  zestaw  mebli dziecięcych i pomoce  do terapii polisensorycznej  w przedszkolach.  Zaprojektowała  i wykonała prototypy  pomocy do zestawu AKTYWNE ZMYSŁY,  według  autorskiej koncepcji  i   własnych rozwiązań technicznych.