Do kogo skierowana jest nasza propozycja?

AKTYWNE ZMYSŁY  to propozycja skierowana do terapeutów, nauczycieli i rodziców. Adresowana jest w szczególności do:

  • terapeutów integracji sensorycznej 
  • terapeutów zajęciowych, nauczycieli przedszkoli, pedagogów  prowadzących   zajęcia rewalidacyjne i terapeutów autyzmu
  • logopedów i neurologopedów
  • pedagogów specjalnych
  • rodziców dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi

Korzystanie z pomocy nie wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Ważne informacje dla rodziców

Bardzo często zdarza się, że profesjonalne zajęcia  integracji sensorycznej prowadzone są   raz w tygodniu. Ponieważ zwykle  ich częstotliwość powinna być znacznie  większa, rodzice  zobligowani są  do pracy z dzieckiem w domu.

Rodzice sami nie powinni   dokonywać oceny funkcjonowania systemów zmysłowych swojego u dziecka i decydować o formie oraz przebiegu terapii. Terapia domowa   z dzieckiem autystycznym lub  dzieckiem  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zawsze  powinna  odbywać się pod kierunkiem specjalisty.

Ćwiczenia  należy  prowadzić  systematycznie.  Z  dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi częściej, ale krócej. W warunkach domowych  codziennie lub  co drugi dzień po ok. 30 minut.

Pamiętajmy -  dla małych dzieci lub tych z uszkodzeniami układu nerwowego tego rodzaju ćwiczenia powinny stanowić rodzaj zabawy  i czas na bliską  relację z rodzicem lub terapeutą.  

Uwaga: dziecko nie powinno bez nadzoru osób dorosłych korzystać z żadnej z pomocy z zestawu AKTYWNE ZMYSŁY!