Opis

AKTYWNE ZMYSŁY to kompleksowy, autorski program wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka. To zbiór ponad 300 wyselekcjonowanych ćwiczeń, obejmujących wszystkie systemy zmysłowe dziecka, umożliwiających planowanie i realizację zajęć terapeutycznych przez okres jednego roku, m.in. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 Projekt został przygotowany w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI). Przeznaczony jest do stymulacji rozwoju sensomotorycznego i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego, w pracy z dziećmi od trzeciego roku życia. Został opracowany pod kątem wykorzystania w gabinecie lub domu, bez konieczności stosowania sprzętu podwieszanego. Stanowi uzupełnienie zasadniczej terapii SI.

Program uzupełnia podręczny zestaw ponad 50 starannie dobranych pomocy terapeutycznych. Wybór pomocy i ćwiczeń  został dokonany w oparciu o wieloletnie  doświadczenie autorki - terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego,  oligofrenopedagoga,  tyflopedagoga i logopedy  -   w pracy z dziećmi z różnego rodzaju opóźnieniami i  zaburzeniami rozwojowymi.  

AKTYWNE ZMYSŁY powstał w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się potrzeby  nauczycieli, terapeutów oraz rodziców, którzy  pracują  z  dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi,  w warunkach gabinetowych   lub realizują  domowe programy terapii. Osoby pracujące z dziećmi w tych warunkach oczekują wskazówek, sugestii, często szczegółowych wyjaśnień  w zakresie zaleconych ćwiczeń i doboru   pomocy/zabawek. Proponowany przez nas projekt spełnia te oczekiwania.

Program został opracowany w formie podręcznika, który jest podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej – teoretycznej zawiera zestawienie kluczowych umiejętności rozwoju psychomotorycznego dziecka, nabywanych do piątego roku życia a także podstawowe informacje, dotyczące  systemów zmysłowych i  procesów integracji sensorycznej.  W drugiej -  praktycznej, znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych ćwiczeń i pomocy.  Zostały one w przejrzysty sposób podzielone na  5 grup tematycznych. Szósta osobna kategoria to Kapelusik Sensomotoryczny. Wszystkie   są  dokładnie opisane. Przy  każdym ćwiczeniu  wyszczególniony jest jego zasadniczy  cel,  obszar  i sposób stymulacji wraz z  dodatkowymi uwagami.

Proponowane ćwiczenia  usprawniają  min. reakcje równoważne,  koordynację  ruchową,  oko-ruchową, małą motorykę, uwagę wzrokową i słuchową,  orientację w schemacie ciała  i w przestrzeni. (tzw. somatognozję).  Wiele z nich,  terapeuci i nauczyciele przedszkoli mogą włączać na stałe w swoje  zajęcia  programowe - np. polisensoryczne  zabawy i ćwiczenia z  literami i cyframi służące  do opanowania podstaw nauki czytania i liczenia.

W efekcie systematycznych  ćwiczeń  przy wykorzystaniu programu AKTYWNE ZMYSŁY, ulegną poprawie następujące obszary rozwoju i sfery funkcjonowania dziecka:

  • Rozwój motoryczny, koordynacja ruchowa oraz poziom małej motoryki
  • Komunikacja słowno-językowa
  • Funkcje wzrokowe i słuchowe
  • Pamięć i koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
  • Poziom aktywności psychoruchowej
  • Dojrzałość  społeczna i emocjonalna
  • Pamięć i adaptacja  społeczna
  • Opanowanie podstaw technik szkolnych